Oppstart svømmekurs

Endelig begynner kurshøsten og ta form!

Nå begynner høstens kursplan å ta form, selv om det fortsatt er enkelte kurs som ikke er på plass. 

Følgende kurs er klare:

Hval

Hvalmerke-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Dykke', som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må man kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Skilpadde

Skilpadde-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Flyte', som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet 'bærer' kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Pingvin

Pingvin-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Gli', som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir deltakeren mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at man kan holde pusten og flyte.

 

Hval og skilpadde vil etter planen hovedsaklig gå torsdager, og Pingvin ser ut til å gå mandager (Endringer kan skje). 

 

Kursplan Hval/Skilpadde

Datoer: mandag 05.09, Torsdag 08.09, 15.09, 22.09, 13.10 og 20.10. 

Hval klokken 16:45-17:25

Skilpadde klokken 17:30-18:10 

 

Pingvin vil gå mandager, men nøyaktig kl. slett er uavklart pr. d.d. men vil bli annonsert så snart det er klart. 

 

Kursene koster 1550,- og inkluderer 6 ganger med instruktør samt en gratis billlett            (1 barn+ 1 voksen) som de kan benytte innenfor ordinær åpningstid i perioden det ikke gjennomføres kurs (uke 39-40). Ved kursslutt vil barnet få diplom med gjennomført kurs samt svømmemerke.

 

I tilegg jobbes det med å få startet vanntilvenningskurs, samt Baby trinn1 og trinn 2 og småbarn 1-2 år. Her er instruktør uavklart ennå, men det vil komme informasjon så fort dette er avklart. 

 

For ytterligere info eller påmelding som er bindende send mail til aktivitetsleder@polarbadet.no 

For hjelp til å velge riktig nivå, sjekk ut: Trygg i vann

 

0
Feed